“Ohranili smo tradicijo, z’dežele.”

 

Dolgoletne izkušnje in naložba v znanje nas danes uvršča na sam vrh proizvajalcev mesa in mesnih izdelkov. Okus domačnosti je naše izdelke naredil nepogrešljive pri tradicionalnih gurmanskih užitkih slovenske kulinarične zakladnice.

 

Kdo smo danes?

 

Celjske mesnine smo podjetje s tradicijo in bogatimi izkušnjami, ki segajo v leto 1899 ko je bila v Celju, središču rodovitne savinjske doline, postavljena prva mestna klavnica z veliko hladilnico in lastno ledarno.

Naša ponudba izdelkov je odraz želja kupcev in zahtev sodobnega evropskega trga. Smo moderno podjetje s sodobno klavno linijo in razsekovalnico, obratom za proizvodnjo barjenih in trajnih klobas ter drugih mesnih proizvodov, katere kakovost spremljamo preko zahtev HACCP, ISO in IFS standardov. Smo tudi certificiran proizvajalec HALAL izdelkov.

 

 

Z uveljavljanjem blagovne znamke z’dežele, lastne maloprodajne mreže in preko 350 zaposlenih nas danes uvrščajo v sam vrh največjih proizvajalcev mesa in mesnih izdelkov. Letno ustvarimo 20.000 ton različnih izdelkov.

 

 

Zadovoljstvo kupcev nad pestro izbiro izdelkov, njihovo visoko kakovostjo in domačim naravnim okusom, je naš najpomembnejši dolgoročni cilj, preko katerega se vključujemo v svetovne tržne tokove.

 

Kronologija podjetja

 

 

1899 Prve korenine

V Celju središču rodovitne savinjske doline, postavijo prvo mestno klavnico. Klavnica je bila za tiste čase sodobno opremljena s hladilnico in lastnim parnim strojem za izdelavo ledu.

 

 

1930 Prva modernizacija

Parni stroj nadomesti električna energija, zato se klavnica popolnoma modernizira, s tem pa se povečajo zmogljivosti hladilnih naprav.

1959 Združitev treh podjetij v Mesnine Celje

V enotno podjetje se združijo Podjetje za promet in predelavo mesa mesnine Celje, Planika in Mestna klavnica.

1962 Priključitev kmetijskemu kombinatu Žalec

podjetje preimenuje v Hmezad, Celjske mesnine.

1963 Selitev na današnjo lokacijo

Potreba po povečanju kapacitet pripelje do gradnje nove klavnice na današnji lokaciji. Novi objekti so omogočili prehod na industrijski način proizvodnje.

1990 Celjske mesnine

Po razpadu Hmezada, so se Celjske mesnine preoblikovale v samostojno podjetje.

1996 Preoblikovanje v delniško družbo, Celjske mesnine d.d.

2000 Posodobitev klavnih prostorov

za klanje govedi in prašičev, ki omogoča podjetju letno do zakola 30.000 govedi in 50.000 prašičev

2003 Otvoritev proizvodnje za predelavo trajnih in barjenih izdelkov

Samostojen objekt z 11.000 m² površine, kar podjetje po obsegu uvršča med vodilne mesne industrije.

2004 Posodobitev oddelka za mikrokonfekcijo in pakiranje mesa

2005 Obnova in pososdobitev kotlovnice in strojnice

2006 Investicija v proizvodnjo predelave – pakirnico narezkov

2007 Po požaru, kompletna obnova vseh hladilnic in avtomatizacija transportnih poti

2008 Dograditev skladiščnih prostorov za sveže meso izdelkov

Povečanje zorilnih kapacitet trajnih proizvodov

2010 Investicija v nakup podjetja Pršutarna Lokev na Krasu.

 

“Mi smo z’dežele”

Prepoznavnost na domačem in tujem trgu želimo doseči z utrjevanjem blagovne znamke z’dežele. S tem namenom želimo kupce opozoriti na poreklo in izdelavo naših izdelkov, ki so narejeni po domačih klasičnih recepturah.

 

Usmeritev podjetja

 

Strategija, vizija in načrti podjetja

 

Usmerjenost podjetja je v povečanju njegove prepoznavnosti na globalnih trgih kot podjetja, katerih mesni izdelki so kakovostnega porekla, predelani na čimbolj tradicionalen in naraven način. Podjetje se želi učinkovito vključevati v svetovne tržne tokove kot enakovreden partner z lastnim razvojem blagovnih znamk.