SOFINANCIRANJE POSTAVITVE - MFE - CELJSKE MESNINE 2

Investitor Celjske mesnine d.o.o. namerava na strehah obrata za predelavo in obrata svežega mesa na Cesti v Trnovlje v Celju, postaviti dve sončni elektrarni skupne vršne moči 990,5 kW (611,5 kW + 379 kW).

Objekta sta v lasti podjetja Celjske mesnine d.o.o. in priključena na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.

Z investicijo bo prišlo do proizvodnje električne energije na okolju prijazen način, ki bo prispeval k ohranjanju narave, do dviga okoljske osveščenosti, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter izboljšanja kakovosti bivalnega okolja. Postavitev sončnih elektrarn na industrijsko-skladiščnem (predelava) objektu ter objektu svežega mesa, bo pomenila tudi gospodarno upravljanje z nepremičnino ter izboljšanje poslovanja investitorja.

Z investicijo v novi sončni elektrarni se bo investitor prijavil na Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. S prijavo na javni razpis bo investitor skušal pridobiti finančno spodbudo v višini 20 % upravičenih stroškov investicije (natančneje 196.787,80 EUR). Sredstva po tem javnem razpisu v celoti prispeva Kohezijski sklad.

Glavne tehnične značilnosti nove sončne elektrarne bodo:

 • moč PV generatorja MFE CM HLADILNICA 2 611,5 kWp
 • število PV modulov MFE CM HLADILNICA 2 1.344 kosov
 • moč PV generatorja MFE CM KLAVNICA 2 379 kWp
 • število PV modulov MFE CM KLAVNICA 2 833 kosov
 • moč posameznega PV modula – SE: 455 Wp
 • proizvajalec PV modula: Risen
 • tip razsmernikov Huawei
 • število razsmernikov MFE CM HLADILNICA 2: 5,
 • število razsmernikov MFE CM KLAVNICA 2: 6

Izvedbena dela bodo potekala med marcem 2022 in decembrom 2022, sončni elektrarni pa bosta predvidoma začeli obratovati decembra 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

www.euskladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

SOFINANCIRANJE postavitve sončne elektrarne - MFE - CELJSKE MESNINE

Investitor Celjske mesnine d.o.o. namerava na strehah hladilnice in klavnice na Cesti v Trnovlje v Celju, postaviti dve sončni elektrarni skupne vršne moči 778,49 kW (417,69 kW + 360,8 kW).

Objekta sta v lasti podjetja Celjske mesnine d.o.o. in priključena na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.

Z investicijo bo prišlo do proizvodnje električne energije na okolju prijazen način, ki bo prispeval k ohranjanju narave, do dviga okoljske osveščenosti, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter izboljšanja kakovosti bivalnega okolja. Postavitev sončnih elektrarn na industrijsko-skladiščnem (hladilnica) objektu ter objektu klavnice, bo pomenila tudi gospodarno upravljanje z nepremičnino ter izboljšanje poslovanja investitorja.

Z investicijo v novi sončni elektrarni se bo investitor prijavil na Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, ki ga je marca 2019 objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. S prijavo na javni razpis bo investitor skušal pridobiti finančno spodbudo v višini 20 % upravičenih stroškov investicije (natančneje 138.000 EUR). Sredstva po tem javnem razpisu v celoti prispeva Kohezijski sklad.

Glavne tehnične značilnosti nove sončne elektrarne bodo:

 • moč PV generatorja SE CM – hladilnica: 417,69 kWp
 • število PV modulov SE CM – hladilnica: 918 kosov
 • moč PV generatorja SE CM – klavnica: 360,8 kWp
 • število PV modulov SE CM – klavnica: 793 kosov
 • moč posameznega PV modula – SE: 455 Wp in 455 Wp
 • proizvajalec PV modula: Bluesun solar in Risen
 • tip razsmernikov SoladEdge, Huawei
 • število razsmernikov SE CM – hladilnica: 5,
 • število razsmernikov SE CM – klavnica: 6.

Izvedbena dela bodo potekala med marcem 2021 in julijem 2021, sončni elektrarni pa bosta predvidoma začeli obratovati julija 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 

www.euskladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

0

Let izkušenj

0

Zaposlenih

0

Ton svežega mesa

0

Ton izdelkov

KRONOLOŠKI PREGLED NAŠE TRADICIJE

1899 Prve korenine
Prve korenine
V Celju središču rodovitne savinjske doline, postavijo prvo mestno klavnico. Klavnica je bila za tiste čase sodobno opremljena s hladilnico in lastnim parnim strojem za izdelavo ledu.
1899 Prve korenine
1930 Prva modernizacija
1930 Prva modernizacija
Parni stroj nadomesti električna energija, zato se klavnica popolnoma modernizira, s tem pa se povečajo zmogljivosti hladilnih naprav.
1930 Prva modernizacija
1959 Združitev treh podjetij v Mesnine Celje
Združitev treh podjetij v Mesnine Celje
V enotno podjetje se združijo Podjetje za promet in predelavo mesa mesnine Celje, Planika in Mestna klavnica.
1959 Združitev treh podjetij v Mesnine Celje
1963 Selitev na današnjo lokacijo
Selitev na današnjo lokacijo
Potreba po povečanju kapacitet pripelje do gradnje nove klavnice na današnji lokaciji. Novi objekti so omogočili prehod na industrijski način proizvodnje
1963 Selitev na današnjo lokacijo
1990 Celjske mesnine
Celjske mesnine
Po razpadu Hmezada, so se Celjske mesnine preoblikovale v samostojno podjetje.
1990 Celjske mesnine
1996 Preoblikovanje v delniško družbo, Celjske mesnine d.d.
Preoblikovanje v d.d.
Preoblikovanje v delniško družbo, Celjske mesnine d.d.
d.d.
1996 Preoblikovanje v delniško družbo, Celjske mesnine d.d.
2007 Nakup Radgonskih Goric
Nakup Radgonskih Goric
Leta 2007 smo postali ponosen lastnik Radgonskih Goric
2007 Nakup Radgonskih Goric
2010 Nastanek skupine
Nastanek skupine
2010 kupili Pršutarno Lokev s´krasa in tako postali skupina
2010 Nastanek skupine
2018 Preoblikovanje v d.o.o.
Preoblikovanje v d.o.o.
Leta 2018 se je naše podjetje preoblikovalo v družno z omejeno odgovornostjo
d.o.o.
2018 Preoblikovanje v d.o.o.