Skoči na vsebino

z'dežele – Celjske mesnine d.o.o.

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

 1. S predmetno izjavo dajem svobodno in informirano privolitev v obdelavo mojih osebnih podatkov pod pogoji, določenimi v tej privolitvi.
 1. Seznanjen sem, da bo upravljalec Celjske mesnine d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, Celje zbiral in obdeloval moje osebne podatke, in sicer:
 • Elektronski naslov
 • Ime in priimek
 1. Osebne podatke, navedene v 2. točki te izjave, bo upravljalec zbiral in obdeloval za namene:
 •  Neposrednega trženja in informiranja
 1. Seznanjen sem, da lahko dano privolitev za zbiranje in obdelavo mojih osebnih podatkov iz te privolitve, kadarkoli prekličem, brez da bi to vplivalo na zakonitost obdelave osebnih podatkov do trenutka preklica privolitve. Privolitev se prekliče v enaki obliki kot je bila dana, torej s pisno izjavo. Seznanjen sem, da bo obdelovalec moje posebne podatke, zbrane na podlagi te privolitve, hranil še obdobje dveh let, razen v primeru uveljavitve pravice do izbrisa v skladu s predpisi.
 1. Seznanjen sem, da bodo moje osebne podatke, zbrane na podlagi te privolitve, obdelovali zaposleni upravljalca, za namene, določene v 2. točki te privolitve ter pristojna oseba za varstvo osebnih podatkov upravljalca. Obdelava osebnih podatkov temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
 1. Seznanjen sem, da lahko pri upravljalcu uveljavljam pravice do dostopa do osebnih podatkov, zbranih na podlagi te privolitve pri upravljalcu ter da lahko kadarkoli zahtevam popravek ali izbris osebnih podatkov v skladu s predpisi ter omejitev uporabe ter da lahko uveljavljam pravico do pritožbe pri nadzornem organu, vse v skladu s veljavnimi predpisi, katerih povzetek je naveden v nadaljevanju:

6.1. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja (glejte pravico do ugovora),
 • če posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnitve zahtev v predpisih.

Izbris se ne izvede, če je obdelava osebnih podatkov potrebna:

 • za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi predpisov,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate. Pravico do izbrisa lahko brezplačno uspešno uveljavljate samo v primerih, ki so našteti zgoraj.

6.2. Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

6.3 Pravica do ugovora

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

6.4 Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo v primeru:

 • če oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov potrebuje posameznik, na katerega se nanašajo,
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler ni ugotovljeno ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Če je posameznik zahteval omejitev iz navedenih razlogov, potem se lahko podatki le še shranjujejo, vse druge vrste obdelav pa se lahko izvajajo le:

 • s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo,
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali
 • zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Če smo zavrnili vašo zahtevo po izbrisu podatkov ali pa želite le omejiti obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko pisno zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov. Pravico do omejitve lahko brezplačno uspešno uveljavljate samo v omejenih primerih, ki so našteti zgoraj.

6.5. Pravica do pritožbe pristojnem nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegov kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.  Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, obvesti pritožnika o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si Informacijski pooblaščenec vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

6.6. Posredovanje osebnih podatkov

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe, osebe, ki izkažejo ustrezen pravni interes ter pristojni organi.

6.7. KONTAKTNI PODATKI:

Celjske mesnine d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, Celje

Elektronski naslov (za podajo zahtevkov za uveljavljanje pravic ): info@celjske-mesnine.si