Upravljalec: Celjske mesnine d.o.o., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija

Kontakt za uveljavljanje pravic posameznika: info@celjske-mesnine.si

Namen videonadzora je:

  • Varovanje ljudi in premoženja
  • Zagotavljanje nadzora vstopa ali izstopa v prostor
  • Preprečitev ogrožanja zaposlenih
  • Zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja
  • Varovanje tajnih podatkov
  • Varovanje poslovnih skrivnosti
  • Varnost premoženja upravljalca
  • Varovanje tajnih podatkov upravljalca ali obdelovalca v prenosu

Pravna podlaga: videonadzor se izvaja na podlagi zakonitega interesa in v skladu z določili 77. člena ZVOP-2.

Podatki se lahko posredujejo pogodbenim obdelovalcem upravljalca ter drugim uporabnikom z ustrezno pravno podlago, npr. policiji. Nadalnja obdelava osebnih podatkov ne poteka. Avtomatizirano spremljanje odločitev ne poteka. Podatki se ne posredujejo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Posameznik ima pravico do informiranje, do dostopa do podatkov, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave in do ugovora. O pravicah se odloča v konkretnem postopku.

Pravica do pritožbe:

Posameznik ima pravico, da se pritoži informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 2309 730, spletna stran: www.ip-rs.si